Gradski proračun

2017. godina

Gradski proračun i ostala financijska dokumentacija za 2017. godinu
dalje >

2016. godina

Gradski proračun i ostala financijska dokumentacija za 2016. godinu
dalje >

2015. godina

Gradski proračun i ostala financijska dokumentacija za 2015. godinu
dalje >

2014. godina

Gradski proračun i ostala financijska dokumentacija za 2014. godinu
dalje >

2013. godina

Gradski proračun i ostala financijska dokumentacija za 2013. godinu
dalje >