Što mislite o koncesiji za naplatu parkiranja u Garešnici ?

Treba ukinuti koncesiju odmah (Glasova: 297, Postotak: 36%)
Po isteku koncesije, treba naplatu ukinuti (Glasova: 152, Postotak: 18%)
Treba ostaviti naplatu u strogom centru Garešnice (samo V. Nazora) (Glasova: 313, Postotak: 37%)
Treba ostaviti naplatu u širem središtu Garešnice (Glasova: 22, Postotak: 3%)
Treba ostaviti naplatu kakva je bila i dosad (Glasova: 28, Postotak: 3%)
Treba proširiti naplatu i na dijelove Garešnice gdje se dosad nije naplaćivalo (Glasova: 24, Postotak: 3%)