Gradska uprava

broj sobe

telefonski broj

osoba-radno mjesto

Ured Gradonačelnika

42

043/675-930

Ivana Burić, referent

ured-gradonacelnika@garesnica.hr

44

043/675-944

Tomislav Anđal, obnašatelj dužnosti gradonačelnika
dogradonacelnik@garesnica.hr

44

043/675-944

Josip Bilandžija, zamjenik gradonačelnika
dogradonacelnik@garesnica.hr

Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove

47

043/675-941

Miroslav Gerstner, pročelnik Upravnog odjela
gerstner@garesnica.hr

45

043/675-932

Mirjana Sušilović, stručna suradnica za poslove javne nabave i poslove iz područja komunalnog gospodarstva
grad@garesnica.hr

46 043/675-940

Gordana Mlinarić, viša referentica za društvene djelatnosti

gordana@garesnica.hr

28 043/675-938

Milan Miščević,stručni suradnik za prostorno planiranje, komunalne poslove i investicije

miscevic@garesnica.hr

28 043/675-937

Željko Rebrović, viši referent - komunalni redar

rebrovic@garesnica.hr 

28 043/675-939

Vilko Pajan, referent za poljoprivredu

vilko@garesnica.hr 

 

043/532-805

Dražen Červeni, tehničar za održavanje – domar, ekonom i vozač

Upravni odjel za financije

51

043/675-933

Mirela Kozmač, pročelnica Upravnog odjela
racunovodstvo@garesnica.hr

50

043/675-934

Nada Vusilović, referentica za računovodstvene poslove - blagajnica
nada@garesnica.hr

49

043/675-935

Vesna Mihatović, referentica za računovodstvene poslove
vesna@garesnica.hr

49

043/675-936

Kata Keglević, referentica za komunalnu naknadu
kata@garesnica.hr