Članice i članovi Gradskog vijeća Grada Garešnice

Željko Starčević

Predsjednik Gradskog vijeća

Politička stranka: HDZ
dalje >

Darko Cvetković

Potpredsjednik Gradskog vijeća

Politička stranka: SDP
dalje >

Goran Cupek

Potpredsjednik Gradskog vijeća

Politička stranka: HSLS
dalje >

Jeronima Bakarić

Politička stranka: BUZ
dalje >

Daniela Belak

Politička stranka: HDZ
dalje >

Dejan Darvaš

Politička stranka: HSLS
dalje >

Darko Delić

Politička stranka: SDP
dalje >

Ljiljana Dmejhal

Politička stranka: HDZ
dalje >

Hasan Ibrić

Politička stranka: HDZ
dalje >

Zdravko Jakopović

Politička stranka: SDP
dalje >

Dubravko Križanović

Politička stranka: HDZ
dalje >

Ljubica Masleša

Politička stranka: HSU
dalje >

Milan Sužnjević

Politička stranka: SDP
dalje >

Sanja Petrić

Politička stranka: SDP
dalje >

Milan Rajšić

Politička stranka: SDP
dalje >

Željko Rijetković

Politička stranka: A-HSP - NSH - SP
dalje >

Đurđica Šetit

Politička stranka: HSS
dalje >

Vladimir Vaclavek

Kandidat grupe birača
dalje >