Daniela Belak

Politička stranka: HDZ

Adresa: Vladimira Nazora 19/a, 43280 Garešnica

Mobitel: 098/316-026

Telefon - kuća: 043/532-783

E-mail: danielabelak@yahoo.com