Darko Cvetković

Potpredsjednik Gradskog vijeća
 

Politička stranka: SDP