Darko Delić

Politička stranka: SDP

Adresa: Petra Svačića 63, 43280 Garešnica

Mobitel: 098/9018-634

Telefon - kuća: 043/531-729

Telefon - posao: 043/278-700 (centrala)

Fax: 043/244-693

E-mail: darko.delic@bj.t-com.hr