Dubravko Križanović

Politička stranka: HDZ

Adresa: Kapelica 171, 43280 Garešnica

Mobitel: 099/4027-757

Telefon - kuća: 043/532-328

Telefon - posao: 043/531-181

Fax: 043/531-181

E-mail: lovro2008@hotmail.com