Hasan Ibrić

Politička stranka: HDZ

Adresa: Zdenčac - Banovača 72/a, 43280 Garešnica

Mobitel: 091/8946-198

Telefon - kuća: 043/543-431