Jeronima Bakarić

Politička stranka: BUZ

Adresa: Kralja Petra Krešimira IV 14, 43280 Garešnica

Mobitel: 091/1604-032

Telefon - kuća: 043/531-068

telefon - posao: 043/531-338