Milan Sužnjević

Politička stranka: SDP

Adresa: Milke Trnine, 43280 Garešnica

Telefon - kuća: 043/532-583