Sanja Petrić

Politička stranka: SDP

Adresa: Vukovarska 2, 43280 Garešnica

Mobitel: 098/779-604

Telefon - kuća: 043/531-577

E-mail: sanja.petric1@gmail.com