Zdravko Jakopović

Politička stranka: SDP

Adresa: Ciglenica 57a, 43280 Garešnica

Mobitel: 099/8261-659

Telefon - kuća: 043/531-837