Željko Rijetković

Politička stranka: A-HSP - NSH - SP

Adresa: Milke Trnine 31, 43280 Garešnica

Mobitel: 098/430-296

Telefon - kuća: 043/531-296

Telefon - posao: 043/544-901

Fax: 043/544-242

E-mail: info.minipak@gmail.com