Željko Starčević

Predsjednik Gradskog vijeća
 

Politička stranka: HDZ

Adresa: Milke Trnine 29/a, 43280 Garešnica

Mobitel: 098/9698-588

Telefon - kuća: 043/532-147

Telefon - posao: 043/531-189