Manjinska vijeća i predstavnici

Vijeće srpske nacionalne manjine:


Zoran Blanuša
Darko Karanović
Predrag Ivančević
Branka Vekić
Živana Rajčević
Jovan Zečević
Milan Komlenović
Milan Adamović
Mirjana Srbljanin
Đuro Komlenić
Milan Rajšić
Slobodan Medaković
Damir Sedramac
Bogoja Divjak
Mirko Savanović

 

Predstavnica češke manjine:
 

  1. Davorka Mihoković