Pravo na pristup informacijama

Ovdje možete vidjeti ili preuzeti sljedeće dokumente:

 

Službenica u Gradskoj upravi Grada Garešnica za pristup informacijama, kao i rješavanje zahtjeva u svezi s njima je Gordana Mlinarić.

 

Kontakt telefon je 043/675-940, a možete ju kontaktirati i putem sljedećeg e-maila: gordana@garesnica.hr