Tvrtke i ustanove

Komunalac d.o.o.

Registrirani smo za djelatnosti postavljanja instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje, cestovni prijevoz robe, opskrbu pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, opskrbu plinom, održavanjem čistoće...
dalje >

Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.

Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge potporna je institucija osnovana od strane Grada Garešnica s ciljem poticanja lokalnog razvoja...
dalje >

Krugoval 93,1 MHz Garešnica

Garešnički gradski radio "Krugoval 93,1 MHz" s radom je počeo 9.studenog 1992.godine, pod nazivom “Krugovalna postaja Garešnica”, na istoj adresi, u Nazorovoj 25.
dalje >

Javna vatrogasna postrojba Garešnica

Javna vatrogasna postrojba Garešnica je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe...
dalje >

Dječji vrtić „Maslačak“

Dječji vrtić "Maslačak", Garešnica obavlja poslove njege i obrazovanja djece predškolske dobi, uvažavajući profesionalni pristup ranom odgoju i obrazovanju usmjerenom na dijete, roditelje i zaposlenike...

dalje >

Hrvatska knjižnica i čitaonica „Đuro Sudeta“

Knjižnica sukladno aktima koji reguliraju njenu djelatnost nabavlja knjižnu građu hrvatske i svjetske književnosti te djela znanstvene i stručne literature, nabavlja časopise i novine za djecu i odrasle,nabavlja AV-građu za djecu i odrasle...
dalje >

Turistička zajednica Sjeverna Moslavina

Program rada Turističke zajednice Sjeverna Moslavina temelji se na odredbama Zakona o promicanju turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma odnosno na zadaćama vezanim za unapređivanje općih uvjeta...
dalje >

Gradsko društvo Crvenog Križa

Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, djeluje na temelju misije...
dalje >