Dječji vrtić „Maslačak“

Dječji vrtić "Maslačak", Garešnica obavlja poslove njege i obrazovanja djece predškolske dobi, uvažavajući profesionalni pristup ranom odgoju i obrazovanju usmjerenom na dijete, roditelje i zaposlenike.

 

Nastojimo efikasno, pravodobno i kvalitetno izvršavati zadaće u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe kroz:

 

- stvaranje uvjeta za razvijanje motoričkih, spoznajnih, govornih, socioemocionalnih i kreativnih sposobnosti djeteta,

- razvijanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi,

- usavršavanje vještina komunikacije dijete – dijete, dijete – odrasle osobe i uvježbavanje tehnika nenasilnog rješavanja sukoba,

- poticanje zdravih stilova života i brige o zdravlju,

- upoznavanje prava i poštivanje prava drugih,

- njegovanje partnerskog odnosa između odgojitelja i roditelja kojima je temelj međusobno poštivanje, povjerenje i dobra komunikacija.

 

Vrtić je osnovan 1957. godine i danas djeluje na tri lokacije, matični vrtić u Garešnici, te područni vrtići u Garešničkom Brestovcu i Hercegovcu.

 

Djelujemo u deset odgojno obrazovnih skupina u primarnom programu i četiri odgojno obrazovne skupine u programu predškole. Brojimo oko 300 djece u oba programa. O njima se brine 34 odgojno – obrazovna, pomoćno – tehnička i administrativna djelatnika.

 

Uz osnovnu orijentaciju vrtića na uvažavanje svih prava djeteta, težimo k tome da se zadana misija kontinuirano ostvaruje efikasnom uporabom svih ljudskih i materijalnih resursa.