Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.

Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (u daljnjem tekstu: Poduzetnički centar) potporna je institucija osnovana od strane Grada Garešnica s ciljem poticanja lokalnog razvoja, s naglaskom na gospodarstvo, poduzetništvo i ruralni razvoj. Poduzetnički centar se bavi poslovnim i investicijskim savjetovanjem, edukacijama, izradom projektnih prijava i kompletiranjem natječajne dokumentacije za potrebe povlačenja sredstava iz fondova Europske unije te izradom strateških dokumenata, investicijskih studija, poslovnih i marketinških planova.

Poduzetnički centar osnovan je 23. travnja 2015. godine na temelju Odluke o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. („Službeni glasnik Grada Garešnica“, broj 3/14) i upisan u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru te je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. svrstan u razred 7022 – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Djeluje kroz 3 organizacijska odjela:

Razvojni odjel izrađuje razvojne planove odnosno strateške razvojne dokumente (strategije i programe), analize, planove i investicijske studije za različite gospodarske sektore (obrtništvo, građevinarstvo, turizam) te projekte za potrebe apliciranja na nacionalne i europske natječaje.

Odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu zadužen je za osiguranje stručne pomoći poljoprivrednicima, razvoj poljoprivredne infrastrukture i pružanje informacija o mogućnostima financiranja poljoprivredne proizvodnje.

Odjel za poslovno savjetovanje i edukacije daje smjernice za razvoj malih i srednjih poduzeća na području Grada, vrši edukacije poduzetnika, organizira predavanja i radionice.

Poduzetnički centar zapošljava 6 djelatnika koji imaju dugogodišnje iskustvo i reference u izradi poslovnih i marketinških planova, investicijskih studija, edukaciji poduzetnika, pripremi i provedbi nacionalnih i EU projekata. Temeljna zadaća Poduzetničkog centra je osigurati informativnu, savjetodavnu i operativnu podršku sudionicima lokalnog razvoja: institucijama, poduzetnicima i organizacijama civilnog društva. Strateški ciljevi poslovanja su: stvoriti infrastrukturne preduvjete za razvoj malih i srednjih poduzeća i otvaranje radnih mjesta, doprinijeti rastu i razvoju malih i srednjih poduzeća, identificirati i pripremati razvojne projekte za Grad Garešnicu u svim sektorima te razvijati i jačati vlastite ljudske kapacitete.

Temeljne vrijednosti:

- POUZDANOST;
- INTEGRITET;
- KVALITETA I IZVRSNOST;
- INOVATIVNOST

 


USLUGE:
 

 1.   POSLOVNO SAVJETOVANJE

 

- podrška pri pokretanju poslovanja

- financijsko savjetovanje

- porezno savjetovanje

- kreditno savjetovanje

 

2.   RAZVOJ POSLOVANJA

 

- poslovni plan

- investicijski plan

- marketinški plan

- CBA analiza

- strategija poduzeća

 

3.   IZRADA PROJEKATA

 

EU natječaji
 

Nacionalni natječaji
 

- razvoj projektne ideje

- izrada projektne prijave

- kompletiranje natječajne dokumentacije

- konzultacije u pripremi

- konzultacije u provedbi

- upravljanje projektom

- provođenje javne nabave 
4.   EDUKACIJE

 

- definiranje pravca razvoja poduzetnika

- edukacije za poduzetnike početnike

- edukacije za poduzetnike u fazi rasta i razvoja

- edukacije za poduzetnike u poteškoćama

KONTAKT OSOBE:

 

Vida Iličić, struč.spec.oec.agr.

Direktorica

Tel: +385 43 214 416

Mob: +385 98 438 454

E-mail: vida@pc-garesnica.hr

 

Sanja B. Pavlović, mag.oec.

Viši savjetnik za EU fondove

Tel: +385 43 214 416

Mob:+385 99 740 7134

E-mail: sanja@pc-garesnica.hr

 

Tatjana Purkić, mag.ing.agr.

Stručni suradnik za poljoprivredu i EU fondove

Tel: +385 43 214 416

E-mail: tatjana@pc-garesnica.hr

 

Miroslav Horina, bacc.oec.

Stručni suradnik za poduzetništvo

Tel: +385 43 214 416

E-mail: miroslav@pc-garesnica.hr

 

Anja Kostanjšek, mag.oec.

Stručni suradnik za poduzetništvo i marketing

Tel: +385 43 214 416

E-mail: anja@pc-garesnica.hr

 

Ana Marija Župančić, struč.spec.oec.

Stručni suradnik za poduzetništvo i marketing

Tel: +385 43 214 416

E-mail: anamarija@pc-garesnica.hr