LAG-u Moslavina13 milijuna kuna za lokalni razvoj

LAG Moslavina, čiji je član i Grad Garešnica, prvorangirani je LAG u Hrvatskoj, sa 85 bodova, nakon što je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju privremeno odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija u programu ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Na LEADER natječaju ostvario je pravo na iznos potpore veći od 12 milijuna kuna, a u LAG-u Moslavina očekuju kako će konačni iznos potpore biti i veći jer je od ukupih 440 milijuna kuna, ostalo neraspoređeno gotovo 50 milijuna.

Oni će se podijeliti između odabranih LAG-ova, a s obzirom da se nalaze na prvoj poziciji, u LAG-u Moslavina u konačnici očekuju ukupan iznos potpore od preko 13 milijuna kuna. Sredstva su namijenjena za provedbu podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije" (provedba LRS), podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" iz PRR 2014. - 2020.

Najveći dio iznosa potpore, 10 milijuna kuna, LAG će plasirati dalje. Putem javnih poziva i potpora novac će ići za kvalitetne projekte zainteresiranim korisnicima, a u razdoblju do 2020. godine namjeravaju sudjelovati u financiranju 100 projekata na svojem području. Plan je u svakoj jedinici lokalne samouprave, koja je na području LAG-a Moslavina, realizirati bar jedan projekt putem podmjere 7.4. iz plana ruralnog razvoja koja se odnosi na "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo".

Planirani projekti odnose se na rekonstrukciju domova, kulturnih centara, izgradnju dječjih igrališta i sl. Veći dio sredstava namijenjen za potpore plasirat će se putem javnih poziva za projekte u poljoprivredi, sukladno odabranim mjerama iz Programa ruralnog razvoja, a LAG Moslavina jači je naglasak dao projektima mladih i malih poljoprivrednih gospodarstava te diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na turistički sektor.

Iz LAG-a Moslavina sada pozivaju sve zainteresirane sudionike ruralnog razvoja da od početka iduće godine intenzivno prate Web i Facebook stranice LAG-a kako bi bili upoznati s njegovim radom i kako bi lakše i kvalitetnije iskoristili ostvarena sredstva i zajednički doprinijeli razvoju Moslavine.