Natječaji za udruge - 2017. godina

Grad Garešnica je dana 20. siječnja 2017. godine raspisao natječaje za udruge kako slijedi:

 

1. Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga civilnog društva Grada Garešnice u području kulturno-umjetničkog amaterizma,

2. Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga civilnog društva Grada Garešnice za održavanje manifestacija u kulturi,

3. Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i humanitarnih udruga Grada Garešnice,

4. Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Garešnice,

5. Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga građana Grada Garešnice.

 

Sve udruge koje se javljaju na Natječaj moraju se pridržavati Uputa za prijavitelje (A5)

 

Svaka prijava na odgovarajući Natječaj mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

1.      Obrazac opisa programa ili projekta (B1),

2.      Obrazac proračuna (B2),

3.      Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (B3),

4.      Izjava o partnerstvu (B4),

5.      Obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta (B6),

6.      Obrazac izjave o financiranim projektima iz javnih izvora (B7),

 

Bodovanje pristiglih programa i projekata vršit će se prema Obrascu za procjenu kvalitete prijave (B9)

 

Za programe i projekte udruga koji će biti odabrani za financiranje, potpisivat će se Ugovor o financiranju udruga.

 

Udruge čiji će programi i projekti biti financirani, morat će izvještavati o realizaciji svojih projekata:

 

1.      Obrazac opisnog izvještaja projekta (C2),

2.      Obrazac financijskog izvještaja projekta (C3) 

3.      Ogledni obrazac zahtjeva za isplatom sredstava

 

Rok za podnošenje natječajnih prijava ističe 20. veljače 2017. godine.