Objava rezultata natječaja/javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga u 2017. godini iz proračuna Grada Garešnica

Sukladno objavljenim i provedenim natječajima /javnim pozivima za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u 2017. godini iz Proračuna Grada Garešnica, objavljuju se odluke Povjerenstva koje je vrednovalo pristigle prijave:


1) Javni natječaj za predlaganje programa / projekata udruga civilnog društva Grada Garešnice u području kulturno-umjetničkog amaterizma (preuzmi),

2) Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga civilnog društva Grada Garešnice za održavanje manifestacija u kulturi (preuzmi),

3) Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i humanitarnih udruga Grada Garešnice (preuzmi),

4) Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Garešnice (preuzmi),

5) Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga građana Grada Garešnice (preuzmi).

Sve ostale udruge koje se nisu javile svojim programima / projektima na spomenute natječaje, u 2017. godini ne mogu biti financirane sredstvima iz Proračuna Grada Garešnica.