Odluka o prodaji zemljišta javnim natječajem - Poduzetnička zona Kapelica

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 51. stavka 2. Statuta Grada Garešnice („Službeni glasnik Grada Garešnice“ broj 2/13), te članka 12. Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica („Službeni glasnik Grada Garešnice“ broj 10/14), gradonačelnik Grada Garešnice donosi Odluku o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni Kapelica.

Tekst Natječaja možete pročitati u rubrici "Natječaji i oglasi" ili klikom ovdje.