Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora

Izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno općinskih načelnika iz reda hrvatskog naroda raspisuje Vlada Republike Hrvatske.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. (čl. 5. i čl. 6. st. 1. i st. 2. Zakona o lokalnim izborima).

Informacije, obavijesti i odluke o radu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Garešnica možete vidjeti u kategoriji "Lokalni izbori 2017." ili klikom ovdje.