Prijedlog Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Garešnice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu kao i Prijedlog plana razvojnih programa za 2017. godinu možete pogledati u kategoriji "Akti Grada" → "Gradski proračun" → "2017. godina" ili klikom ovdje.