Rekordan proračun za 2017. godinu težak čak 48 milijuna kuna

Proračun Grada Garešnice za 2017. godinu, kojeg je na svojoj posljednjoj sjednici donijelo Gradsko vijeće, najambiciozniji je proračun Garešnice u povijesti. Riječ je o proračunu planiranom u iznosu od rekordnih 48 milijuna kuna koji će prije svega biti razvojan i poticajan, ali i socijalan. U proračun, kojeg je predložio gradonačelnik Garešnice, uvršteni su veliki projekti kao što su nastavak izgradnje Poduzetničke zone Kapelica, izgradnja Tehno parka u toj zoni, izgradnja novog dječjeg vrtića na livadi između naselja Gajine i centra Garešnice te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, a gotovo sve navedeno planira se financirati najvećim dijelom iz fondova EU iz kojih se očekuje preko 12 milijuna kuna.

Osim toga novim proračunom predviđen je i nastavak rekonstrukcije komunalne infrastrukture i to novi nogostupi u Radničkoj i Svačićevoj ulici te ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju. Planirana je izgradnja spoja magistralnog vodovoda od Velikih Zdenaca do Garešnice i cjevovod kroz Dišnik te dio odvodnje kroz Kapelicu. U planu je i nekoliko projekata vezanih za energetsku učinkovitost i kvalitetnije gospodarenje otpadom, a nastavit će se i s povećanim potporama za poduzetnike i poljoprivrednike. I u idućoj godini nastavit će se s darivanjem novorođene djece, financirat će se i stipendije za deficitarna zanimanja kao što je liječnik opće medicine, a socijalni karakter proračuna može se iščitati i iz, po prvi puta planiranog, sufinanciranja kupnje udžbenika za sve učenike osnovnih škola.

U 2017. godini nastavit će se i s intenzivnim radovima na dovršetku započetih projekata, ali i na brojnim novim investicijama u mjesnim odborima kako bi se osigurao što ravnomjerniji razvoj cijelog gradskog područja.