Garešnički Brestovac

Vijeće mjesnog odbora Garešničkog Brestovca čine:

 

Ivan Milanović, 30. svibnja 23, G. Brestovac
Josip Bilandžija, Brestovačka 20, G. Brestovac
Josip Čengić, 30. svibnja 28, G. Brestovac
Luka Čengić, 30. svibnja 37, G. Brestovac
Josip Regent, 30. svibnja 25, G. Brestovac
Franjo Balen, Staklena 46, G. Brestovac
Zlatko Štimac, Brestovačka 69, G. Brestovac

 

Kontakt:
Luka Čengić, predsjednik
Tel.: 098/918-4681