Hrastovac

Vijeće mjesnog odbora Hrastovca čine:

 

Ljiljana Dmejhal, Kralja Tomislava 33, Hrastovac
Anamarija Župančić, Bana Jelačića 10, Hrastovac
Zdenko Hasanac, Bana Jelačića 81, Hrastovac
Dario Matejak, Bana Jelačića 56, Hrastovac
Marijan Poturičić, Bana Jelačića 18, Hrastovac

Kontakt:
Ljiljana Dmejhal, predsjednica
Tel.: 099/693-3483