Kaniška Iva

Vijeće mjesnog odbora Kaniške Ive čine:

 

Robert Njara, Kaniška Iva 181
Andrija Turković, Kaniška Iva 79
Milan Rogulja,  Kaniška Iva 39
Zdravko Račan, Kaniška Iva 7 B
Marinela Trputac Kermeci, Kaniška Iva 123 A

 

Kontakt:
Zdravko Račan, predsjednik
Tel.: 091/920-3604