Mali Pašijan

Vijeće mjesnog odbora Malog Pašijana čine:

 

Josip Pokorni, Mali Pašijan 35
Ivica Jurić, Mali Pašijan 24
Niko Klarić, Mali Pašijan 69
Ivan Jurmanović, Mali Pašijan 60
Ilija Jakešević, Mali Pašijan 84

 

Kontakt:
Niko Klarić, predsjednik
Tel.: 043/543-016