Malo Vukovje

Vijeće mjesnog odbora Malog Vukovja čine:

 

Valentina Rebrović, Malo Vukovje 37
Augustin Babić, Malo Vukovje 32
Tomislav Pitner, Malo Vukovje 22 A
Branko Glasić, Malo Vukovje 40
Miroslav Hegeduš, Malo Vukovje 7 A

 

Kontakt:
Valentina Rebrović, predsjednica
Tel.: 098/832-244