Veliki Pašijan

Vijeće mjesnog odbora Velikog Pašijana čine:

 

Zoran Dološić, Veliki Pašijan 62
Marijo Humljan, Veliki Pašijan 68
Dario Humljan, Veliki Pašijan 68
Igor Nemet, Veliki Pašijan 73 A
Davor Lončar, Veliki Pašijan 15

 

Kontakt:
Zoran Dološić, predsjednik
Tel.: 095/886-8884