Veliko Vukovje

Vijeće mjesnog odbora Velikog Vukovja čine:

 

Boro Repić, Veliko Vukovje 139
Aleksandar Misirača, Veliko Vukovje 42
Dragutin Ivanić, Veliko Vukovje 157
Zoran Gaić, Veliko Vukovje 85
Nikola Velebit, Veliko Vukovje 111

 

Kontakt:
Aleksandar Misirača, predsjednik
Tel.: 091/729-2459