Osnovna škola Garešnica

Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih te osnovno umjetničko školovanje. Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa te školskog kurikuluma. Škola izvodi nastavu u pet radnih dana u tjednu u dvije smjene, u skladu s godišnjim planom i programom rada. Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Kontakt:

Osnovna škola Garešnica

Kolodvorska 4, Garešnica

telefon: 043/531-107

fax: 043/531-109

e-mail: os-garesnica-001@skole.t-com.hr

web: www.os-garesnica.skole.hr

Odgovorna osoba:

Dajana Vitez, mag.ped. - ravnateljica

 

U okviru Osnovne škole Garešnica djeluju područne škole:

 

Područna škola Garešnički Brestovac, tel.: 043/543-147

Područna škola Kapelica, tel.: 043/532-273

Područna škola Kaniška Iva, tel.: 043/521-021

Područna škola Zdenčac, tel.: 043/543-526

Područna škola Tomašica, tel.: 043/544-270

Područna škola Veliki Pašijan, tel.: 043/543-242

Područna škola Hrastovac, tel.: 043/326-404

 

kao i Osnovna glazbena škola „Mladen Pozajić“.