Ostale udruge

Naziv i adresa Odgovorna osoba Kontakt

Udruga umirovljenika Garešnica

Trg hrvatskih branitelja 10

Garešnica

 

Jeronima Bakarić,

predsjednica

043/531-338

091/160-4032

Udruga za zaštitu potrošača Garešnica

Vladimira Nazora 25

Garešnica

Slavko Tremski, 

predsjednik

043/531-164

www.bbz-potrosac.hr

info@bbz-potrosac.hr

 

Odred izviđača Garešnica 

Biljana Zuber,

starješina odreda

Biljana Zuber: 099/1910-360

Antun Zuber: 099/8310-563

sites.google.com/site/oigaresnica/

o.i.garesnica@gmail.com

 

Udruga voćara i vinogradara

Ankica Gašparec,

predsjednica

091/555-2177

marioklasic@gmail.com

 

Pčelarska udruga "Cvijet"

Kolodvorska 2/1

Garešnica

Nemanja Vlahović,

predsjednik

043/445-296

099/680-1115

www.pu-cvijet.hr

pu-cvijet@pu-cvijet.hr

 

Pčelarska udruga "Dr. Đuro Sulimanović" 

Kapelica 174 a

Garešnica

 

Anka Juretić,

tajnica

043/532-150

psulimanovic@gmail.com

Udruga hrvatski domobran


   

Udruga antifašističkih boraca i 

antifašista Garešnica

Vladimira Nazora 25

Garešnica


Mihajlo Ceranović,

predsjednik

043/531-211

Povijesna udruga Bršljanica

Velika Bršljanica bb

Veliko Vukovje

 

Milan Klipa,

predsjednik 

098/451-732 (Miščević)

brane.miscevic@gmail.com

Udruga nezavisne civilne akcije "UNCA"

Kolodvorska 2

Garešnica


Nemanja Vlahović,

predsjednik

099/680-1115

www.unca.hr

www.pu-cvijet.hr

unca@unca.hr

 

Udruga privatnih šumovlasnika Garešnica

Humljanova bb

Garešnica


Milan Ivančević,

predsjednik

043/531-210

098/948-3802

Udruga za očuvanje tradicijskih

vrijednosti "Lukavac"

Ciglenica bb

Garešnica


Zdravko Jakopović,

predsjednik

099/826-1659

Biciklistička udruga "Guvernal"

Vladimira Nazora 13

Garešnica


Melita Lozina,

tajnica

043/531-156

098/723-289

Airsoft udruga Garešnica - AUG


Josip Belošević,

predsjednik

Neven Santo,

tajnik

 

095/819-6300 

augaresnica@gmail.com

Udruga OPG-a "Agricola"

Kapelica 123

Garešnica

 

Mario Juretić, 

predsjednik

043/532-268

043/295-444

098/672-481

www.agricola.kapelica.com.hr

agricolaseljak@gmail.com