Trnovitički Popovac

Vijeće mjesnog odbora Trnovitičkog Popovca čine:

 

Dejan Darvaš, Trnovitički Popovac 114
Damir Marincl, Trnovitički Popovac 45
Ljiljana Radulović, Trnovitički Popovac 36
Goran Poljak, Trnovitički Popovac 149
Ivan Nezdaj, Trnovitički Popovac 69

 

Kontakt:
Dejan Darvaš, predsjednik
Tel.: 098/132-4390